در چه شرایطی قرقره تایمینگ باید فلنج شود؟ عملکرد افزودن فلنج به قرقره زمان بندی

08-05-2024

حلقه های نگهدارنده / دنده ها / (که فلنج نیز نامیده می شود) در هر دو طرف استفاده می شودقرقره زمان بندی. عملکرد اصلی فلنج قرقره زمان بندی کمک بهتسمه تایمو قرقره زمانبندی به درستی کار می کند. قرقره تایم با فلنج از افتادن تسمه انتقال جلوگیری می کند و دقت انتقال، قابلیت اطمینان و پایداری سیستم انتقال را تضمین می کند.

 Timing belt

فلنج قرقره زمان بندی می تواند اتصال بین قرقره زمان بندی و یاتاقان را برای جلوگیری از انحراف در طول چرخش با سرعت بالا ثابت کند، بنابراین اثر انتقال و کارایی را تضمین می کند.

 Timing pulley

معمولاً قرقره تایمینگ در شرایط زیر باید فلنج شود:

1. در مورد انتقال با دقت بالا، قرقره زمان بندی و فلنج حتی ضروری تر هستند. فلنج قرقره زمان بندی می تواند دقت و پایداری بالای سیستم انتقال را تضمین کند و از خطاها و انحرافات در طول فرآیند کار جلوگیری کند.

2. در مورد انتقال با سرعت بالا، قرقره زمان بندی و فلنج نیز اجزای ضروری هستند. فلنج قرقره تایمینگ می تواند ثبات انتقال سیستم انتقال را بهبود بخشد و از انحراف و خرابی در طول چرخش با سرعت بالا جلوگیری کند.

3. در مورد انتقال بار بالا، برای بهبود راندمان انتقال و دقت انتقال باید از قرقره ها و فلنج های زمان بندی استفاده شود. فلنج قرقره تایمینگ نه تنها سرعت و گشتاور سیستم انتقال را تثبیت می کند، بلکه از انحراف و لرزش سیستم انتقال نیز جلوگیری می کند.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی