آیا تسمه تایم و قرقره تایم با هم همخوانی دارند؟ شرایط مش بندی تسمه تایم و قرقره تایم

23-05-2024

تسمه تایموقرقره تایمینگبه طور تصادفی مطابقت ندارند. شکل دندانه تسمه تایم و قرقره تایم باید مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال: تسمه تایم AT10 و قرقره تایم AT10 با هم استفاده می شود). شکل دندانه تسمه تایم مشخص است. مشخصات دندانی قرقره نیز باید با آن مطابقت داشته باشد تا از اتصال صحیح بین تسمه و چرخ برای انتقال گشتاور و قدرت اطمینان حاصل شود. اگر پروفیل دندان مطابقت نداشته باشد، باعث ناهمواری، لیز خوردن یا حتی شکستن انتقال می شود.

 Timing belt

شرایط مش بندی صاف تسمه تایم و قرقره تایم عمدتاً عبارتند از: گام قرقره تایم و تسمه تایم برابر است و دایره ای بر روی قرقره تایم وجود دارد که مماس با خط گام تسمه است. و نورد خالص در طول عملیات به دست می آید. اگر دایره باشد اگر سیم کشی مماس بر تسمه نباشد، مش بندی ضعیف تسمه تایم و قرقره رخ می دهد.

 Timing pulley

در مرحله دوم، اندازه تسمه تایم و قرقره تایم نیز باید مطابقت داشته باشند. تطبیق اندازه مناسب می تواند از نصب و کشش صحیح تسمه بر روی قرقره اطمینان حاصل کند تا از سفت یا شل بودن بیش از حد جلوگیری شود. خیلی سفت ممکن است باعث افزایش ساییدگی تسمه و چرخ شود، در حالی که شل بودن بیش از حد ممکن است باعث خرابی گیربکس شود.

علاوه بر این، مواد تسمه تایم و قرقره تایم نیز باید در نظر گرفته شود. مواد و ترکیبات مختلف ممکن است اثرات متفاوتی بر عملکرد سیستم انتقال داشته باشند. برخی از مواد ممکن است مقاومت در برابر سایش و دوام بهتری داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است راندمان انتقال بهتری را ارائه دهند. هنگام انتخاب تسمه تایم و قرقره تایم، باید در نظر بگیرید که آیا مواد آنها برای کاربرد خاص و شرایط محیطی مناسب هستند یا خیر.

در نهایت، تطبیق تسمه تایم و قرقره تایم نیز باید نسبت انتقال و سرعت چرخش را در نظر بگیرد. نسبت های مختلف انتقال نیاز به ترکیب متفاوتی از تسمه تایم و قرقره دارند. سرعت چرخش بیش از حد ممکن است باعث افزایش سایش تسمه و قرقره ها شود، بنابراین لازم است تسمه تایم و قرقره ای را انتخاب کنید که برای سرعت چرخش مناسب باشد.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی